Sekcija za stomatološko protetiko združuje v svojih vrstah 45 specialistov protetikov, ki so bolj ali manj enakomerno razporejeni po celotni Sloveniji. Nekaj naših članov je zaposlenih v zdravstvenih domovih, kjer delajo v polnem koncesijskem razmerju, nekateri so zasebniki znotraj ali izven zdravstvenih domov s polno ali delno koncesijo, nekaj pa je čistih zasebnikov. Del članstva predstavljamo zaposleni na Medicinski fakulteti in Kliničnem centru, ki izvajamo predvsem poslanstvo izobraževanja in raziskovalnega dela. V naših vrstah so tudi vsi upokojeni protetiki.

Delovanje članov Sekcije, ki smo združeni v našem društvu na podlagi skupnih interesov, urejajo akti Sekcije in zakon o društvih. Osnovno poslanstvo Sekcije je razvoj strokovne dejavnosti, prizadevanja za dvig kvalitete v stomatološki protetiki, postavljanje doktrinarnih načel v stroki in obravnavanje stanovskih vprašanj. Svoje pridobljeno strokovno znanje ter raziskovalne dosežke predstavljamo na tradicionalnih bienalnih simpozijih, ki so s strani slovenskih zobozdravnikov in zobotehnikov vedno dobro sprejeti. Na tovrstnih srečanjih, ki jih je bilo do sedaj že 20, smo gostili številne ugledne tuje predavatelje, kot so: P. Schärer, S. Paul, T. Walton, C. Lehner, B. Zachrisson, S. Toreskog, A. Tripodakis. G.E.Carlsson, M. Heners, J. Strub, J. Türp, A. Wiskott in drugi.
Želja naših članov po znanju je vodilo vodstvu Sekcije pri organizaciji učnih delavnic in seminarjev, kamor vabimo najpogosteje tuje strokovnjake.

Dobro se v Sekciji zavedamo tudi dejstva, da je razen strokovnosti v življenju pomembno tudi druženje in prijateljstvo, zato se vsaj enkrat letno, ponavadi pred novim letom, srečamo v sproščenem predprazničnem vzdušju.

Igor Kopač