UPRAVNI ODBOR

 • Čedomir Oblak (predsednik)
 • Dušan Šuštarčič (podpredsednik)
 • Anja Frantar (tajnik)
 • Matej Kurnik (blagajnik)
 • člani:
  • Špela Turk
  • Iztok Križnar
  • Gregor Blažič

NADZORNI ODBOR

 • Milan Kuhar (predsednik)
 • člana:
  • Ksenija Rener Sitar
  • Branko Crevatin